Get the FLASH PLAYER to view this magazine:

Get Adobe Flash player

- or -

View as HTML version

产品新闻 乘用车新产品发布 PC New Products Launch 华普 (中国) / SMA (CN) 海景 / HAIJING 09- 1.8L JL4G18 103 140 06/09- WA10742 WL10323 2017年12月 中国 吉利 / GEELY 帝豪 14- 1.3T 98 133 07/14- WA10742 WL10323 WP10346 1.5L 80 109 07/14- WA10742 WL10323 WP10346 EC 718 09- 1.8L EC718 102 139 07/09- WA10742 WL10323 WP10346 远景 / Vision 06- 1.3T JLB-4G13T 98 133 11/14- WA10742 WL10323 WP10346 1.5L JLY-4G15 80 109 09/11- WA10742 WL10323 WP10346 1.8L JL4G18 103 138 08/06- WA10742 WL10323 WP10346 铃木(长安铃木) / SUZUKI (CHANGAN.SU) 奥拓 / Alto 92- 1.0L K10B 52 71 06/13- WA10737 丰田(一汽丰田) / TOYOTA (FAW.TOY) 威驰 / Vios 02-08 1.3L 8A-FE 63 86 10/02-08/06 WA10774 51394 单效空调滤清器 / Single-functional cabin filter 329 WP9026 1.3L 2SZ-FE 63 86 08/06-02/08 WA10774 51394 单效空调滤清器 / Single-functional cabin filter 329 WP9026 1.5L 5A-FE 68 92 10/02-08/06 WA10774 51394 单效空调滤清器 / Single-functional cabin filter 329 -12/03 WP9026 单效空调滤清器 / Single-functional cabin filter 329 12/03- WP9026 1.5L 3SZ-FE 68 92 08/06-02/08 WA10774 51394 长安汽车 / CHANGAN 悦翔 / Yuexiang 09- 1.5L JL475Q7 72 98 01/09- WA10738 51056 WF8101 XCU0000 宝骏 (上汽通用五菱) / BAOJUN (SGMW) 630 11- 1.5L 81 110 08/11-03/12 WA10050 33850 WP10353 1.5L 82 111 03/12- WA10050 33850 WP10353 1.8L 105 143 08/12- WA10050 33850 WP10353 奇瑞 / CHERY 瑞虎 / Tiggo 05- 1.6L 93 126 06/11- WA10739 WL10324 WP10347 长城汽车 / GREATWALL 哈弗H2 / Hover H2 14- 1.5T GW4G15B 110 150 07/14- WA10740 51356 WP10348 起亚(东风起亚) / KIA (DF.KIA) K4 14- 1.6T G4FJ 129 175 09/14- WA10750 WL7171 WP10350 1.8L G4NB 105 143 09/14- WA10152 WL7171 WP10350 2.0L G4NA 114 155 08/14- WA10152 WL7171 WP10350 发动机型号和功率(马力) 制造年份 空气滤清器 机油滤清器 燃油滤清器 空调滤清器 其它滤清器 长效型滤清器 无适用滤清器 /

Page 1
Page 2
Page 3
Page 4
Page 5
Page 6
Page 7
Page 8
Page 9
Page 10
Page 11
Page 12
Page 13
Page 14
Page 15
Page 16
Page 17
Page 18
Page 19
Page 20