Get the FLASH PLAYER to view this magazine:

Get Adobe Flash player

- or -

View as HTML version

乘用车新产品发布 PC New Products Launch 现代(北京现代) / HYUNDAI (BEIJING.H) ix35 10- 用于本车系所有型号 125 单效空调滤清器 329 CU 24 004 活性炭空调滤清器 60 CUK 24 004 2.0L G4KD 120 163 04/10-04/12 C 27 050 W 811/80 2.0L G4NA 121 165 04/12- W 811/80 2.0L G4NA 118 160 08/13- W 811/80 2.4L G4KE 128 174 04/10- C 27 050 W 811/80 2.4L G4KE 125 170 08/13- C 27 050 W 811/80 领动 / Lingdong 16- 用于本车系所有型号 125 单效空调滤清器 329 CU 24 004 活性炭空调滤清器 60 CUK 24 004 1.4T G4LD 95 130 03/16- W 811/80 1.6L G4FD 95 130 03/16- W 811/80 1.6L G4FD 94 128 03/16- W 811/80 途胜 / Tucson 05- 用于本车系所有型号 125 单效空调滤清器 329 CU 24 004 活性炭空调滤清器 60 CUK 24 004 1.6T 130 177 09/15- W 811/80 2.0L G4GC 104 141 05/05-03/13 C 2631 W 811/80 2.0L 121 165 09/15- W 811/80 2.7L G6BA 129 175 05/05-03/13 C 2631 W 811/80 铃木(长安铃木) / SUZUKI (CHANGAN.SU) 羚羊 / Gazelle 01- 1.3L G13B 63 86 01/01-12/11 W 6024 1.3L G 13 B 67 91 01/13- W 6024 雨燕 / Swift 05- 1.3L G13B 63 86 05/05-03/13 W 6024 单效空调滤清器 329 CU 1827 活性炭空调滤清器 60 CUK 1827 1.3L G13B 67 91 02/13- W 6024 CU 1827 沃尔沃(长安福特) / VOLVO (CHANG.F) S80L 09- 2.0T B A020 54 149 203 12/10- C 35 177 W 7015 WK 6004 单效空调滤清器 CU 2733 PM2.5高效过滤/活性炭空调滤清器 CUK 2733/1 多功能空调滤清器 倍清芯 FP 2733 活性炭空调滤清器 CUK 2733 2.0T T5 B 5204 T8 157 213 08/13- C 24 137/1 HU 719/8 x 单效空调滤清器 CU 2733 PM2.5高效过滤/活性炭空调滤清器 CUK 2733/1 多功能空调滤清器 倍清芯 FP 2733 活性炭空调滤清器 CUK 2733 2.5L B 5254 T6 147 200 03/09-12/10 C 24 137/1 HU 719/8 x WK 6004 单效空调滤清器 CU 2733 PM2.5高效过滤/活性炭空调滤清器 CUK 2733/1 多功能空调滤清器 倍清芯 FP 2733 活性炭空调滤清器 CUK 2733 3.0T B 6304 T2 210 286 03/09-07/10 HU 925/4 y WK 6004 单效空调滤清器 CU 2733 PM2.5高效过滤/活性炭空调滤清器 CUK 2733/1 多功能空调滤清器 倍清芯 FP 2733 活性炭空调滤清器 CUK 2733 3.0T B 6304 T 224 305 07/10- HU 925/4 y 单效空调滤清器 CU 2733 PM2.5高效过滤/活性炭空调滤清器 CUK 2733/1 多功能空调滤清器 倍清芯 FP 2733 活性炭空调滤清器 CUK 2733 2017年11月 中国 发动机型号和功率(马力) 制造年份 空气滤清器 机油滤清器 燃油滤清器 空调滤清器 其它滤清器 长效型滤清器 无适用滤清器 / 产品新闻

Page 1
Page 2
Page 3
Page 4
Page 5
Page 6
Page 7
Page 8
Page 9
Page 10
Page 11
Page 12
Page 13
Page 14