Get the FLASH PLAYER to view this magazine:

Get Adobe Flash player

- or -

View as HTML version

产品新闻 尊敬的各位经销商伙伴: 2017年8月 中国 由于网络渠道暴力运输问题,曼牌滤清器的网店收到诸多包装破损的负面评价。对 此,曼牌滤清器针对负面评价最多的3款产品(W 719/45, CUK 2442, CUK 2939),升级了包 装材料: 由450克灰卡纸升级为三层F瓦楞纸,强度增强,彩盒内部纸质颜色有变,其余外观印 刷信息没有变化。 具体变化如下图所示: 老包装 新包装 即日起产品包装将陆续切换,请知悉。谢谢。

Page 1
Page 2
Page 3
Page 4
Page 5
Page 6
Page 7
Page 8
Page 9
Page 10
Page 11
Page 12
Page 13
Page 14
Page 15
Page 16
Page 17
Page 18
Page 19
Page 20