Get the FLASH PLAYER to view this magazine:

Get Adobe Flash player

- or -

View as HTML version

产品新闻 乘用车新产品发布 PC New Products Launch 奥迪(一汽奥迪) / AUDI (FAW.AUDI) 2017年12月 中国 A4L (B9) 16- 2.0 40TSFI CWN 140 190 09/16- C 17 012/1 HU 6002 z 单效空调滤清器 CU 31 003 IR 活性炭空调滤清器 CUK 31 003 IR 多功能空调滤清器 倍清芯 FP 31 003 IR 2.0 45TFSI CWP 185 252 09/16- C 17 013 HU 6002 z 单效空调滤清器 CU 31 003 IR 活性炭空调滤清器 CUK 31 003 IR 多功能空调滤清器 倍清芯 FP 31 003 IR 奥迪 / AUDI (进口) A4 / Allroad (8W) 16- 45 TFSI allroad quattro CYMC, CYRB 185 252 12/16- C 17 013 HU 6002 z CU 31 003 IR CUK 31 003 IR 多功能空调滤清器 倍清芯 FP 31 003 IR A5 + A5 Cabriolet (F5) 17- 2.0 40 TFSI F5 CVKB 140 190 06/17- C 17 012/1 HU 6002 z CU 31 003 IR CUK 31 003 IR 多功能空调滤清器 倍清芯 FP 31 003 IR 2.0 45 TFSI F5 CYRB 185 252 06/17- C 17 013 HU 6002 z CU 31 003 IR CUK 31 003 IR 多功能空调滤清器 倍清芯 FP 31 003 IR 3.0 S5 F5 CWGD 260 353 06/17- CU 31 003 IR CUK 31 003 IR 多功能空调滤清器 倍清芯 FP 31 003 IR Q7 (4M) 15- 2.0 TFSI quattro 4M CVJA, CYRB 185 252 08/15- C 38 011 HU 6002 z CUK 31 003 IR 多功能空调滤清器 倍清芯 FP 31 003 IR 3.0 TDI quattro 4M CVMD 183 249 06/15- C 38 011 HU 7012 z CUK 31 003 IR 多功能空调滤清器 倍清芯 FP 31 003 IR 3.0 TFSI quattro 4M CREC 245 333 01/15- C 38 011 HU 7011 y CUK 31 003 IR 多功能空调滤清器 倍清芯 FP 31 003 IR 吉普 / JEEP (进口) 牧马人 III / Wrangler III (JK) 07- 2.8 CRD 147 200 05/14- HU 820/2 x WK 8034 -02/11 IR 发动机型号和功率(马力) 制造年份 空气滤清器 机油滤清器 燃油滤清器 空调滤清器 其它滤清器 长效型滤清器 无适用滤清器 /

Page 1
Page 2
Page 3
Page 4
Page 5
Page 6
Page 7
Page 8
Page 9
Page 10
Page 11
Page 12
Page 13
Page 14
Page 15
Page 16