Get the FLASH PLAYER to view this magazine:

Get Adobe Flash player

- or -

View as HTML version

Audio So klingt 2013

DIE KANDIDATEN A1 Lautsprecher Standboxen bis 1000 Euro 001 Boston A 250 700 Euro, Test 1/12 002 Dali Zensor 7 700 Euro, Test 1/12 003 KEF C5 460 Euro, Test 12/12 004 Magnat Vector 207 600 Euro, Test 12/12 005 Teufel Ultima 40 Mk II 450 Euro, Test 12/12 006 Wharfedale Diamond 10.3 440 Euro, Test 12/12 007 Wharfedale Diamond 10.7 900 Euro, Test 8/12 A2 Lautsprecher Standboxen bis 2000 Euro 008 Canton Chrono SL 570.2 1500 Euro, Test 4/12 009 Chario Syntar 533 1650 Euro, Test 7/12 010 Dynaudio DM 3/7 1450 Euro, Test 4/12 011 Dynavox Impulse III 1300 Euro, Test 2/12 012 Epos Elan 35 1850 Euro, Test 9/12 013 Heco Celan GT 502 1400 Euro, Test 4/12 014 KEF Q 700 1400 Euro, Test 4/12 015 KEF R 500 1800 Euro, Test 9/12 016 Klipsch RF-82 II 1200 Euro, Test 2/12 017 Magnat Quantum 805 2000 Euro, Test 5/12 018 Monitor Audio Silver RX 8 1450 Euro, Test 7/12 019 Mulidine Bagatelle V2 1350 Euro, Test 7/12 020 Neat Motive 1 1950 Euro, Test 5/12 021 Nubert NuLine 284 1950 Euro, Test 9/12 022 Opera Grand Mezza MKII 2000 Euro, Test 11/12 023 Phonar Veritas P4 Next 1600 Euro, Test 8/12 024 Phonar Veritas P6 Next 2000 Euro, Test 9/12 025 PSB Imagine T Tower 2000 Euro, Test 5/12 026 Quadral Ascent 90 1200 Euro, Test 7/12 027 System Audio Aura 60 1850 Euro, Test 5/12 028 T+A KS350 2000 Euro, Test 5/12 029 Triangle Antal EX 1900 Euro, Test 9/12 A3 Lautsprecher Standboxen bis 3000 Euro 030 Audes Maestro 156 2430 Euro, Test 10/12 031 Canton Chrono SL 595.2 DC 2400 Euro, Test 7/12 032 Chario Constellation Pegasus 2900 Euro, Test 11/12 033 Dali Fazon 5 3000 Euro, Test 6/12 034 KEF R 700 2600 Euro, Test 1/12 035 Linn Majik 400 2400 Euro, Test 4/12 036 Sonus Faber Venere 2.5 2800 Euro, Test 11/12 037 Tannoy Precision 6.4 2700 Euro, Test 11/12 038 Teufel Ultima 800 MK2 3000 Euro, Test 3/12 A4 Lautsprecher Standboxen bis 5000 Euro 039 Audium Comp7 Drive 3500 Euro, Test 2/12 040 Canton Vento 890.2 DC 3200 Euro, Test 1/12 041 Dynaudio Focus 260 3400 Euro, Test 1/12 042 Elac FS 248 Black Edition 3900 Euro, Test 1/12 043 Klipsch Cornwall III 4200 Euro, Test 10/12 044 PMC Twenty 24 3940 Euro, Test 3/12 045 Rosso Fiorentino Certaldo 4000 Euro, Test 11/12 046 Tannoy Stirling SE 4000 Euro, Test 10/12 047 T+A Criterion TCD 310 S 4000 Euro, Test 12/12 A5 Lautsprecher Standboxen über 5000 Euro 048 B&W 804 Diamond 7000 Euro, Test 7/12 049 Elac FS 509 VX-Jet 14000 Euro, Test 2/12 050 Martin Logan Theos 5900 Euro, Test 6/12 051 TAD Evolution One 28000 Euro, Test 6/12 052 T+A Criterion TCD 210 S 5500 Euro, Test 8/12 B1 Lautsprecher Kompaktboxen bis 1000 Euro 053 Boston M25 800 Euro, Test 10/12 054 Chario Syntar 520 900 Euro, Test 10/12 055 Dali Mentor Menuet 960 Euro, Test 10/12 056 Dali Lektor 2 400 Euro, Test 7/12 057 Epos Elan 15 950 Euro, Test 8/12 058 KEF R100 800 Euro, Test 8/12 059 Leema Acoustics Xero 900 Euro, Test 7/12 060 PSB Imagine B 1000 Euro, Test 10/12 061 Triangle Titus 650 Euro, Test 7/12 B2 Lautsprecher Kompaktboxen über 1000 Euro 062 AVM Audition S3 2250 Euro, Test 8/12 063 B&W PM1 2500 Euro, Test 3/12 064 Chario Syntar 523R 1250 Euro, Test 3/12 065 Dynaudio Excite X16 1150 Euro, Test 8/12 066 Harbeth P3 ESR 1750 Euro, Test 3/12 067 KEF R300 1200 Euro, Test 3/12 068 MyAudio Design My Clapton 4400 Euro, Test 2/12 069 Nubert NuVero3 1080 Euro, Test 3/12 070 T+A KR 450 1050 Euro, Test 8/12 071 Triangle Comete Anniversary 1200 Euro, Test 4/12 C Lautsprecher HiFi-Aktivboxen 072 Adam Artist 6 1400 Euro, Test 4/12 073 Adam Artist 5 800 Euro, Test 8/12 074 Backes&Müller BMPrime6 8000 Euro, Test 4/12 075 ME Geithain ME 804 K 22000 Euro, Test 3/12 076 T+A KS Active 4400 Euro, Test 4/12 D1 CD/SACD-Player bis 700 Euro 077 Audio Block C-100 400 Euro, Test 9/12 078 Denon DCD-520 AE 250 Euro, Test 8/12 079 Denon DCD-720 AE 400 Euro, Test 9/12 080 NAD C546 BEE 560 Euro, Test 8/12 081 Pioneer PD-30 400 Euro, Test 9/12 082 Rotel RCD-06 SE 600 Euro, Test 8/12 083 Rotel RCD 12 600 Euro, Test 10/12 084 Yamaha CD-N 500 500 Euro, Test 11/12 D2 CD/SACD-Player über 700 Euro 085 AMC XCDI VT 800 Euro, Test 3/12 086 Marantz SA 8003 (VJS) 900 Euro, Test 1/09 087 Rega Apollo R 800 Euro, Test 7/12 088 Rega Valve Isis CD-Player 9000 Euro, Test 1/12 089 T+A Music Player Balanced 2890 Euro, Test 1/12 090 Teac CD 1000 800 Euro, Test 3/12 E1 Vollverstärker bis 500 Euro 091 Audio Block V-100 450 Euro, Test 9/12 092 Denon PMA 520 AE 250 Euro, Test 8/12 093 Denon PMA-720 AE 400 Euro, Test 9/12 094 Marantz PM 6004 450 Euro, Test 2/12 095 Pioneer A-30 300 Euro, Test 9/12 096 Teac A-H01 500 Euro, Test 2/12 Aktion › LESERWAHL E2 Vollverstärker bis 1000 Euro 097 Advance Acoustics Max 250 650 Euro, Test 2/12 098 AMC 3100 MKII 750 Euro, Test 2/12 099 AMC 3150 MKII 1000 Euro, Test 3/12 100 Cayin MA 80 1000 Euro, Test 11/12 101 Pure Audio A10 700 Euro, Test 11/12 102 Teac AI 1000 1000 Euro, Test 3/12 E3 Vollverstärker ab 1000 Euro 103 Atoll IN 400 4500 Euro, Test 1/12 104 Audreal V30 1590 Euro, Test 11/12 105 Cayin A88T MK2 Selection 2000 Euro, Test 11/12 106 Electrocompaniet ECI 6-DS 5900 Euro, Test 12/12 107 Lyric Ti 120 Signature 3800 Euro, Test 1/12 108 Naim SuperUniti 4200 Euro, Test 1/12 109 Pathos Inpol Remix 5000 Euro, Test 6/12 110 T+A Power Plant Balanced 1990 Euro, Test 1/12 111 Unison Simply Italy 2000 Euro, Test 6/12 F Vorverstärker 112 AVM PA 3.2 2700 Euro, Test 4/12 113 AVM PA 8 6450 Euro, Test 10/12 114 Ayon S3 5700 Euro, Test 3/12 115 Croft Micro 25R 1700 Euro, Test 4/12 116 Dynavox TPR-3 300 Euro, Test 5/12 117 Linn Akurate DSM 6450 Euro, Test 2/12 118 Moon 350P 2500 Euro, Test 4/12 119 Primare Pre 32 2100 Euro, Test 9/12 120 Rotel RC-1580 1200 Euro, Test 4/12 121 Symphonic Line RG2 Reference HD 8000 Euro, Test 10/12 122 TAD C2000 24 000 Euro, Test 6/12 123 Ypsilon PST-100 Mk II 23 100 Euro, Test 12/12 65

Page 1
Page 2
Page 3
Page 4
Page 5
Page 6
Page 7
Page 8
Page 9
Page 10
Page 11
Page 12
Page 13
Page 14
Page 15
Page 16
Page 17
Page 18
Page 19
Page 20
Page 21
Page 22
Page 23
Page 24
Page 25
Page 26
Page 27
Page 28
Page 29
Page 30
Page 31
Page 32
Page 33
Page 34
Page 35
Page 36
Page 37
Page 38
Page 39
Page 40
Page 41
Page 42
Page 43
Page 44
Page 45
Page 46
Page 47
Page 48
Page 49
Page 50
Page 51
Page 52
Page 53
Page 54
Page 55
Page 56
Page 57
Page 58
Page 59
Page 60
Page 61
Page 62
Page 63
Page 64
Page 65
Page 66
Page 67
Page 68
Page 69
Page 70
Page 71
Page 72
Page 73
Page 74
Page 75
Page 76
Page 77
Page 78
Page 79
Page 80
Page 81
Page 82
Page 83
Page 84
Page 85
Page 86
Page 87
Page 88
Page 89
Page 90
Page 91
Page 92
Page 93
Page 94
Page 95
Page 96
Page 97
Page 98
Page 99
Page 100
Page 101
Page 102
Page 103
Page 104
Page 105
Page 106
Page 107
Page 108
Page 109
Page 110
Page 111
Page 112
Page 113
Page 114
Page 115
Page 116
Page 117
Page 118
Page 119
Page 120
Page 121
Page 122
Page 123
Page 124
Page 125
Page 126
Page 127
Page 128
Page 129
Page 130
Page 131
Page 132
Page 133
Page 134
Page 135
Page 136
Page 137
Page 138
Page 139
Page 140
Page 141
Page 142
Page 143
Page 144
Page 145
Page 146
Page 147
Page 148
Page 149
Page 150
Page 151
Page 152
Page 153
Page 154
Page 155
Page 156
Page 157
Page 158
Page 159
Page 160
Page 161
Page 162
Page 163
Page 164
Page 165
Page 166
Page 167
Page 168
Page 169
Page 170
Page 171
Page 172